سخنرانان مدعو بین المللی

اخبار و رویدادهای مهم

کتابچه خلاصه مقالات نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری (ویراست دوم)
کلیک کنید
کتابچه خلاصه مقالات نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری(ویرایش ۱)
کلیک کنید
پژوهشگران گرامی تا تاریخ 96/10/30 فرصت دارید با مشاهده خلاصه مقاله پذیرفته شده خویش نواقص و اشتباهات را از طریق آدرس ایمیلCongress.iranethics@gmail.com اطلاع دهید. پس از این تاریخ هیچ گونه تغییری پذیرفته نخواهد شد. ( اصلاحات پی از بررسی دبیرخانه در کتابچه اعمال خواهد گردید.) دبیرخانه کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری
برنامه نهایی علمی کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری اعلام شد.
دانلود برنامه
سایت کنگره از 96/08/22 تا ساعت 24:00 روز چهارشنبه 96/08/24 جهت ویرایش ... ادامه مطلب
مصاحبه با دکتر شامخی، دبیر کمیتۀ علمی کنگرۀ بین‌المللی اخلاق در علوم و فناوری
ادامه مطلب
نتایج داوری نیمه اول آبان ماه اعلام میشود.
نشست پیش همایش کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری

ادامه مطلب
مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهرماه تمدید شد.
مصاحبه آقای دکتر شمسی

ادامه مطلب

کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری

دکتر مصطفی معین (ریاست کنگره)
رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
پیام ریاست کنگره
اطلاعات بیشتر

دکتر تقی شامخی
دبیر علمی کنگره
پیام دبیر علمی همایش
اطلاعات بیشتر

دکتر احسان شمسی گوشکی
دبیر کمیته اجرایی و عضو کمیته علمی
پیام دبیر کمیته اجرایی و عضو کمیته علمی همایش
اطلاعات بیشتر

کارگروه های کمیته علمی

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30

حامیان رسانه ای

محل برگزاری کنگره - مرکز همایش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران