راهنمای نگارش چکیده مقالات

(در این کنگره صرفا چکیده مقالات دریافت، داوری و چاپ خواهد شد.)

1- ارائه ی چکیده مقاله :

1-1-ارائه دهنده ی چکیده مقاله مي‌پذيرد که در صورت پذیرش چکیده مقاله در هر یک از اشکال سخنرانی یا پوستر، در جلسه و در زمان تعیین شده توسط کمیته ی علمی، جهت ارائه ی سخنرانی یا پوسترخود حضور داشته باشد.
توجه: لازم نیست که نویسنده ی ارائه کننده ی چکیده مقاله(نویسنده مسؤول) نویسنده ی اول باشد.

2-1- اگر چکیده مقاله برای ارائه ی شفاهی انتخاب شود از نویسنده ی ارسال کننده درخواست می گردد تا آن را در زمان مشخص ارائه دهد. در صورتی که چکیده مقاله به عنوان پوستر پذیرفته شود، از نویسنده ی ارسال کننده درخواست خواهد شد که در زمان مناسب برای بحث و پاسخگویی به سؤالات شرکت کنندگان در محل مورد نظر در دسترس باشد.

3-1- هر کدام از شرکت کنندگان در کنگره فقط می توانند یک سخنرانی شفاهی داشته باشند، این محدودیت در مورد شرکت کنندگانی که به عنوان سخنران در نشست های جانبی دعوت شده اند و یا کسانی که نویسنده‌ی همکار در سخنرانی های دیگر می باشند اعمال نمی گردد. شرکت کنندگانی که بیش از یک چکیده مقاله آنها به صورت موقت پذیرفته شده است باید در زمان اعلام شده به دبیر خانه ی کنگره اعلام نمایند که مایل به ارائه ی کدامیک از چکیده ی مقالات ارسالی خود هستند.

4-1- اگر ارسال کننده ی چکیده مقاله قادر به ارائه ی چکیده مقاله نباشد، نویسنده ی همکار می تواند به جای او به عنوان ارائه کننده، در کنگره شرکت کند. نویسنده باید تغییرفرد ارائه کننده را تا 15روز مانده به زمان برگزاري به دبیرخانه ی کنگره اطلاع دهد.

2- تأیید چکیده مقالات و پیوست های آن:

1-2-  محدودیت کلمه برای چکیده مقاله 400 - 600 کلمه است و رعایت جزئیات زیر الزامی می باشد.

الف) ذکر عنوان دقیق چکیده مقاله به فارسي و انگليسي
ب) نام و نام خانوادگی و درجه علمی نویسنده (ها)
ج) وابستگی(های) سازمانی نویسنده (ها)
د) آدرس ایمیل نویسنده ی ارائه کننده

 3- انصراف از ارائه:

1-3- ارائه کنندگان چکیده مقاله در کنگره در صورت کناره گیری از ارائه ی چکیده مقاله باید انصراف خود را حداکثر تا 15روز به صورت کتبی به دبیرخانه کنگره اطلاع دهند.
2-3- فقط نویسنده ی ارسال کننده ی چکیده مقاله(نویسنده ی مسؤول) می تواند از ارائه ی چکیده مقاله انصراف دهد.

4- اصل بودن چکیده مقالات ارسالی:

چکیده مقالات ارسال شده باید جدید بوده و قبلا ًمنتشر نشده و یا در جایی ارائه نشده باشد.

5- انتشار چکیده مقاله:

1-5- چکیده مقالات پذیرفته شده پس از اصلاح نهایی توسط نویسنده که حداکثر یک هفته بعد از اعلام پذیرفته شدن چکیده مقالات صورت خواهد گرفت؛ همانطور که ارائه شده چاپ خواهد شد. در مواردی که چکیده مقالات حاوی اشتباهات تایپی و یا دستوری زیادی هستند، دبیرخانه ی کنگره مجاز خواهد بود که متن را اصلاح نماید. دبیرخانه ی کنگره تلاش خواهد کرد در این موارد معنی متن را تغییر ندهد و قبل از انتشار با نویسنده ارسال کننده چکیده مقاله تماس حاصل نماید.
2-5-  پس از اعلام پذيرش چکیده مقاله لازم است كه ارائه كننده چکیده مقاله در كنگره ثبت نام كند و چکیده های پذیرفته شده فقط در صورتی منتشر خواهد شد که ثبت نام از طریق سایت کنگره انجام پذیرفته باشد.

6- دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی که در زمینه های مرتبط فعالیتهای پژوهشی انجام میدهند می توانند با کسب اجازه از اساتید راهنمای خود نسبت به ارسال چکیده مقاله اقدام نمایند.

7- مسئولیت رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش برای تمام آثار ارسالی به عهده ارسال کننده ( نویسنده مسئول) خواهد بود.


توجه: صرف ارسال چکیده مقاله و پذيرش ابتدايي آن توسط كميته علمي به منزله مجوز شركت در كنگره و ارائه چکیده مقاله نيست و لازم است كه ارائه كنندگان فرم چکیده مقالات، پس از پذيرش اوليه نسبت به ثبت نام دركنگره از طريق همين وب سايت اقدام نمايند.

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30