اعضاي كميته علمی به ترتیب سخنرانی

دکتر تقی شامخی
دبیر علمی کنگره
اطلاعات بیشتر

دکتر محسن جوادی
دبیر محور مباني و مبادی اخلاق در علوم و فناوري
اطلاعات بیشتر

دکتر علیرضا باقری
دبیر محور اخلاق حرفه‌اي در علوم و فناوري
اطلاعات بیشتر

دکتر رضا فرجی دانا
دبیر محور اخلاق و مديريت علوم و فناوري
اطلاعات بیشتر

دکتر سید حسین سراج زاده
دبیر محور اخلاق در علوم و فناوري و سياست عمومي
اطلاعات بیشتر

دکتر ایرجی زاد
دبیر محور اخلاق در علوم و فناوري های نوین
اطلاعات بیشتر

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30