دکتر تقی شامخی

آخرین مدرک تحصیلی: - مهندسي جنگل از دانشكده كشاورزي كرج سال 1344
-    مدرك سيكل سوم ( معادل دكترا) از مدرسه مهندسي روستائي آب و جنگل فرانسه سال 1970    ( 1349)
مرتبه دانشگاهی: استاد، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: tshamekh@chamran.ut.ac.ir
سوابق علمی:
-    سرپرستی 35 پایان نامه دانشجویی، 61 مقاله و مطالب انتشار یافته، 11 تحقیق و گزارش انجام شده
-    کتب منتشر شده شامل: 1- قوانين و مديريت منابع طبيعي (جنگل‌ها و مراتع)‏‎,‎‏ تاليف‏‎,‎‏۴۷۵‏‎,‎‏ انتشارات دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۸۸ 2- بيشه زراعي (اگروفارستري)‏‎ ,‎‏ترجمه‏‎,‎‏۲۶۰‏‎,‎‏ دانشگاه تهران‏‎, ‎‏۱۳۸5  
سوابق اجرایی:
-    استاديار، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران از سال 1375-1358
-    رئيس دانشگاه كاشان از 1372 تا 1375
-    سرپرست موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع از سال 1364 تا 1367
-    مشاور وزير كشاورزي از سال 1359 تا 1367
-    عضو هيئت مديره چوب و كاغذ گيلان – چوكا، 1366- 1362
-    عضو هيئت مديره چوب و كاغذ مازندران، 1366- 1362
-    سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده منابع طبيعي 1379-1377
-    مدير كل دفتر بررسي و  ارزيابي پژوهشي – معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 81-1379
-    مشاور فني رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور- 1381-1376
-    دانشيار، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 1375 تا 1388
-    استاد، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 1388-1390
-    استاد بازنشسته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از 1390 تاکنون
عضویتها:
-    رئيس انجمن جنگلباني ايران« (انجمن علمي جنگل كشور)، 1381 تا 1388.
-    عضو كميته ملي انسان و زيستكره، كميسيون ملي يونسكو، 1384- 1378.
-    عضو كميته ملي انسان و زيستكره،كميسيون ملي يونسكو، 1367-1365.
-    عضو هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران از سال 1392 تاکنون

پیام دبیر علمی همایش

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30