دکتر محسن جوادی

آخرین مدرک تحصیلی: دكتري فلسفه و حكمت اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1378
مرتبه دانشگاهی: استاد 
نشاني پست الكترونيك: Javadi-m@qom.ac.ir
سوابق علمی:
راهنمایی 9 پایان نامه، مشاور 14پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
انتشار بیش از 40 مقاله در مجلات معتبر بین المللی و داخلی، ارائه نزدیک به 20 مقاله در کنفراس های معتبر بین المللی
بیش از 30 مورد تالیف، ترجمه و تصحیح کتب و مقالات
انجام طرحهای پژوهشی و مطالعاتی متعدد- دورۀ کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی پزشکی اخلاق، طراحی دورۀ دکتری فلسفه اخلاق، ارزیابی ونظارت طرح اخلاق کاربردی، پروژه اخلاق فنآوری با همکاری شورای عالی اطلاع رسانی با انتشار سیزده عنوان کتاب
سوابق اجرایی:
مسئول روابط بین الملل دانشگاه قم (از تاريخ 1/2/86- تاکنون)
عضو کمیته تخصصی بررسی و تصویب موضوعات پایان نامه (از 17/12/77- تا کنون)
عضو شورای پژوهشی ازتاریخ (2/3/84 تا 12/2/86-18/4/87 تاکنون)
عضو شورای دانشگاه (از26/10/86 تا کنون)
عضوکمیته منتخب دانشکده  (از20/8/86 تاکنون)
مدیر گروه فلسفه اخلاق در دانشگاه قم (از 1387 تاکنون)
معاونت پژوهش دانشگاه قم (از سال 81-78)
افتخارات و جوایز:
استاد نمونه کشوردر سال 89

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30