دکتر علیرضا باقری

دکتر عليرضا باقري چيمه عضو هیات علمی دانشكده‌ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، متخصص اخلاق پزشکی (ژاپن) فلوشیپ اخلاق بالینی (کانادا) و فلوشیپ طب تسکینی (کانادا) میباشند.
دکتر باقری محقق برگزیده ( رتبه سوم) در پانزدهمین جشنواره رازی (1387) و عضو کمیته بین المللی بیواتیک یونسکو(IBC) از 1389 تا کنون و نیز عضو سابق هيأت رئيسه‌ي انجمن بين‌المللي اخلاق زيستي .(IBA)
ایشان در حال حاضر عضو شورای عالی پیوند اعضاء و نیز عضو کمیته اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو میباشند.
کتب منتشر شده شامل:

Bagheri and Al Ali (eds)
Islamic Bioethics
Imperial College Press 2017 (forthcoming)

Bagheri, Moreno and Semplici (eds)
Global Bioethics: The Impact of the UNESCO International Bioethics Committee
Springer 2016
http://www.springer.com/us/book/9783319226491

Bagheri A. (ed)
Biomedical Ethics in Iran: An Application of Islamic Bioethics
Eubios Ethics Institute, 2014
http://www.eubios.info/bioethics_in_iran_book

Bagheri A. (ed)
Medical Futility; A Cross-National Study
Imperial College Press, 2013
  http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/p881

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30