دکتر رضا فرجی دانا

دکتر رضا فرجی دانا
رتبه علمی: استاد
آخرین مدرك تحصیلی: دکتري مهندسی برق (مخابرات) از دانشگاه واترلو کانادا
پست الکترونیک : reza@ut.ac.ir


سوابق علمی:
راهنمایی 10 رساله دکتري، 40 پایان نامه کارشناسی ارشد و بیش از 75 پایاننامه کارشناسی
انتشار بیش از 70 مقاله در مجلات معتبر بین المللی فهرست ISI و بیش از 90 مقاله کامل در کنفرانسهاي معتبربین المللی
انجام چندین طرح پژوهشی کاربردي براي صنایع پیشرو مخابراتی کشور
تاسیس آزمایشگاه استاندارد ملی تایید نمونه آنتن
تاسیس آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس


سوابق اجرایی و مدیریتی:
وزیر علوم تحقیقات وفناوري (آبان ماه 1392 - مردادماه 1393)
رئیس بخش ایران IEEE (2009-2007)
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیاد عامالمنفعه حامیان دانشکده فنی ( 1386 تاکنون)
رئیس دانشگاه تهران (شهریورماه 1381 - آذرماه 1384)
رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران (تیرماه 1377 - شهریورماه 1381)
رئیس مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران (بهمن ماه 1375 - شهریورماه 1381)
افتخارات و جوایز:
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامی ایران ( 1387 تاکنون)
عضو ارشد موسسه IEEE
جایزه محقق برجسته جشنواره ملی مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 1391
پژوهشگر برگزیده هشتمین جشنواره بانیان علم و صنعت برق ایران انجمن مهندسی برق والکترونیک ایران در سال 1389
جایزه مارکنُی از موسسه IEE براي مقاله پژوهشی منتشره درسال 1995
کاندیداي دریافت مدال طلاي 1989 Governor General کانادا در سال 1989

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30