دکتر اعظم ایرجی زاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک سطح ودماهای پائین - دانشگاه ساسکس،انگلستان
مرتبه دانشگاهی: استاد
پست الکترونیکی:  iraji@sharif.edu
سوابق علمی:
سرپرستی 26 پایان نامه دکتری و بیش از 50 دانشجوی کارشناسی ارشد و میزبانی بیش از 15 پژوهشگر پسا دکتری.
انتشار 170 مقاله ISI در مجلات معتبر بین المللی و بیش از 200 مقاله در مجلات علمی پژوهشی و کنفرانس های ملی و بین المللی
 انجام طرحهای پژوهشی متعدد در زمینه های تخصصی و انجام چندین طرح مطالعاتی - پژوهشی در زمینه بررسی روند های فناوری های جدید ، وضعیت زنان در آموزش عالی، افزایش مشارکت زنان در علوم و تکنولوژی و آموزش در فناوری نانو.
سوابق اجرایی:
رییس پژوهشکده علوم و فناوری نانو در دانشگاه صنعتی شریف (اسال 1383 تا كنون)
عضو هیات ممیزه دانشگاه شریف دو دوره ، هیات جذب، کمیته های راهبردی و مشاور رییس دانشگاه
رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف (سال 78-81)، معاون پژوهشی دانشکده فیزیک (سال74-78)
افتخارات و جوایز:
عضو گروه زنان دانشمند علوم و فناوری در جهان سوم، گروه زنان دانشمند علوم و فناوری کشورهای اسلامی
عضو کمیسیون ملی اخلاق در علوم و فناوری یونسکو ایران در سه دوره اخیر و کمیسیون جهانی اخلاق در علم و فناوری کامست از سال 1393
عضو هیأت علمی نمونه دانشگاه صنعتی شریف (سال های 1386 و 1382)
 پژوهشگر نمونه (سال های 1385-1390-1394)
ده نفر اول در نانو فناوری در ایران (سال های 1385-1386-1387-1390)
پژوهشگر برترکشوری (سال 1387)
استاد نمونه کشوری ( سال 1387)
بانوی نخبه و ایثار گر منتخب وزارت کشور(سال 1387)
مدیر قطب برتر علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال 1390)
برنده جایزه علا مه طباطبایی (سال 1392)
استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف (سال 1395)

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30