پیام دکتر مصطفی معین (ریاست کنگره)

"به نام خداوند جان و خرد"


بر سر کمتر موضوعی به اندازه "اخلاق" میان همه زمینه ها و ساحت ها توافق وجود دارد که اساسی ترین مبنا و موضوع پیش روست. اگر بگوئیم "اخلاق" برای حیات فردی و اجتماعی ما مثل "آب" یا "هوا" است، سخنی به گزاف نگفته ایم، طبیبانه بگویم وقتی اخلاق نیست یا ضعیف است، سیستم ایمنی انسان و جامعه مختل می شود. حال در حد وسع کوشیده ایم که همین دغدغه را علمی تر و عمومی تر کنیم. "کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری" در آستانه برگزاری است. این کنگره با موضوع محوری "اخلاق برای همه، علم برای توسعه" در آذر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود و به پنج زمینه ویژه می پردازد:
-    مبانی و مبادی اخلاق در علوم و فناوری
-    اخلاق حرفه ای در علوم و فناوری
-    اخلاق و مدیریت علوم و فناوری
-    اخلاق در علوم و فناوری و سیاست عمومی
-    اخلاق در توسعه علوم و فناوری های نوین
اکنون سایت اطلاع رسانی کنگره در معرض استفاده و دید شماست. هر کنش علمی و فرهنگی زمانی به توفیق نزدیک می شود که از مشارکت مخاطبان فعال برخوردار باشد. امید آنکه با اطلاع رسانی منظم از برنامه های کنگره، بتوانیم از نقد و نظر شما مخاطبان فرهیخته و گرانقدر نیز برخوردار باشیم.

دکتر مصطفی معین
رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30