پیام دکتر تقی شامخی (دبیر علمی همایش)

بسمه تعالی


انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، اولین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری را با شعار "اخلاق برای همه، علم برای توسعه" در تاریخ 17-13 آذر ماه 96 در تهران، مرکز همایشهای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
موضوعات مطرح در این همایش ،همه زمینه های اخلاق در علوم و فناوری را می پوشاند و حول شش محور: مبانی و مبادی اخلاق در علوم و فناوری، اخلاق حرفه ای در علوم و فناوری، اخلاق در مدیریت علوم و فناوری، اخلاق در علوم و فناوری و سیاست عمومی، اخلاق در علوم و فناوری نوین و اخلاق ومحیط زیست ارائه می شود.
نیاز به ارتقاء اخلاقی با توجه به جنبه های تخصصی آن و توجه به زمینه های زیست اخلاقی در هر زمینه علمی، تخصصی و حرفه ای امروز در دنیا به جدی ترین نیاز توسعه پایدار تبدیل شده است و در کشوری که مدعی پیروی از پیامبری است که ارتقاء اخلاقی را هدف اصلی رسالت خود قرار داده است تاکید بیشتر تدوین و تامین بستر ارتقاء اخلاقی ضرورتی است انکار ناپذیر. وظیفه همه ماست که برای پیشرفت در این زمینه مشارکت بیشتر داشته باشیم و زمینه پای اخلاقی را در عرصه پای پای مختلف علوم و فناوری را فراهم آوریم.
امید که با ارائه مقالات و مشارکت بیشتر، غنای هرچه بیشتر همایش میسر گردد. پشتیبانی شما انگیزه برگزارکنندگان را در ارتقا وضعیت اخلاقی در جامعه که هدف اصلی این انجمن است افزون خواهد نمود.
در این همایش علاوه بر ارائه مقالات  پذیرفته شده، سخنرانان منتخب متخصص بین المللی تجارب ارزشمند خود  را ارائه خواهند کرد.مناظره، سمینار آموزشی، مطالعات موردی و برگزاری کارگاه از بخش های مهم این همایش خواهد بود.

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30