نگارش و ارائه پوستر

دستورالعمل نگارش و ارائه پوسترکنگره
1-  ابعاد پوستر؛  پوستر باید به‌صورت پورتره (مستطیل عمودی) با این اندازه‌ها طراحی شود: طول:70 سانتی‌متر*عرض: 50 سانتی‌متر. یادآوری: حداقل ۳ سانتی‌متر حاشیه در نظر گرفته شود.
2-  شماره و نوع قلم (فونت نوشتار)؛
-    -    عنوان مقاله:  با فونت 40؛  B Nazanin 
-    -    نام نویسندگان/ مؤسسه‌ها: با فونت 24 ؛ B Nazanin 
-    -    متن مقاله (فارسی): با فونت 18؛ B Nazanin 
-    متن مقاله (انگلیسی): با فونت 16؛  Times New Roman  
یادآوری: متن پوستر برای نویسندگان فارسی‌زبان فقط به زبان فارسی باشد.
3- پوستر باید به صورت یکپارچه در یک صفحه، در ابعاد یاد شده تهیه شود. پوستر باید بر کاغذ ضخیم (200 گرمی) چاپ شود. (دبیرخانه همایش به هیچ وجه مقاله‌های تهیه شده بر روی کاغذهای A4 را نمی‌پذیرد.)
4- در پوستر باید کلیه اطلاعات ضروری مربوط به یک مقاله درج شود:
عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان (نام نویسنده اصلی با ستاره مشخص شود و زیر نام ارائه دهنده خط کشیده شود)، نام و آدرس دانشگاه یا مؤسسه، تاریخ تألیف، متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، روش کار، نتایج و بحث، مآخذ.
5- درج نام "کنگره بین¬المللی اخلاق در علوم و فناوری" بر روی پوستر الزامی است.
*    پژوهشگرانی که مقالات آنها در همایش اخلاق پرستاری پذیرفته شده است درج نام دو کنگره الزامی است.
۶- گواهی ارائه مقاله، فقط به افرادی که پوستر خود را در زمان، تاریخ و محل اعلام شده ارائه دهند، با احراز هویت به‌صورت حضوری تقدیم خواهد شد.
7- لازم است نویسنده پوستر در زمانِ ارائۀ پوسترها در کنار پوستر خویش حضور داشته باشد. در صورتی که فرد دیگری غیر از نویسنده(گان) اصلی، در این کمک خواهد داد، حتماً از مطالب پوستر مطلع باشد.
8- در صورت هم زمانی ارائه بیش از یک پوستر، لطفاً پیشاپیش مسئول مربوط را مطلع نمایید.


با تشکر
دبیرخانه علمی کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری
                                                                                     

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30