درباره کنگره

"انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری" به عنوان نخستین انجمن علمی در حوزه اخلاق در علوم و فناوری با همکاری نهادها و مراکز معتبر پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و مدنی کشور، بر پایه رهیافت ها و دستاوردهای نوین علمی در سطح ملی و جهانی و احساس نیاز جامعه به مقوله اساسی "اخلاق"، نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری را در آذر ماه سال 1396 برگزار می کند. هدف اصلی کنگره تمرکز بر اهمیت و اولویت اخلاق در همه حوزه های علوم و فناوری، آثار آن در زمینه های مختلف توسعه و الزامات آن در محیط آکادمی، جامعه دانشگاهی و اجتماع است.
این کنگره که بناست از این پس به صورت منظم برگزار شود، در نشست نخست از زمینه ها و موضوعات کلی اخلاقی و علمی آغاز کرده و با انتخاب موضوع محوری "اخلاق برای همه، علم برای توسعه" کوشیده است، وسعت دایره اخلاق را در همه عرصه های علوم، فناوری، مدیریت و فرهنگ عمومی مد نظر قرار دهد و همه کنشگران و ذی نفعان این عرصه اعم از اندیشمندان، دانشمندان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان را به مشارکت دعوت کند.
برگزاری این کنگره و تداوم آن با موضوعات محوری دیگر می تواند فرصتی برای آفرینش های نظری، ارائه پژوهش ها و تجارب ملی، منطقه ای و بین المللی، تقویت ادبیات و منابعحوزه اخلاق علم و اخلاق فناوری، ارتقای سطح آشنایی کنشگران و ذینعفان و تشکیل شبکه ملی و منطقه ای از صاحب نظران و علاقه مندان این حوزه و گسترش روابط میان رشته ای و میان فرهنگی در جامعه دانشگاهی و جامعه مدنی باشد.

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

calendar2
تاریخ برگزاری: 13-17 آذرماه 96
مهلت ارسال چکیده مقالات: 96/06/31
تمدید ارسال چکیده مقالات: 96/07/31
مهلت ثبت نام زودهنگام: 96/06/31
مهلت ثبت نام با تاخیر: 96/8/30