شورای سیاستگذاری

دکتر مصطفی معین

دکتر مصطفی معین

رئیس
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
دکتر هادی خانیکی

دکتر هادی خانیکی

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
دکتر سعید سهراب پور

دکتر سعید سهراب پور

نقش اختیاری 1
استاد دانشگاه شریف
دکتر تقی شامخی

دکتر تقی شامخی

نقش اختیاری 1
استاد دانشگاه تهران
دکتر سعداله نصیری قیداری

دکتر سعداله نصیری قیداری

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
نائب رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

کمیته علمی

دکتر مسعود صفایی مقدم

دکتر مسعود صفایی مقدم

دبیر
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر فرهنگ ارشاد

دکتر فرهنگ ارشاد

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر خسرو باقری

دکتر خسرو باقری

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
دکتر جعفر توفیقی

دکتر جعفر توفیقی

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر یوسف ثبوتی

دکتر یوسف ثبوتی

عضو کمیته علمی
مؤسس و استاد مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه
دکتر مقصود فراستخواه

دکتر مقصود فراستخواه

عضو کمیته علمی
استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
دکتر عباس کاظمی

دکتر عباس کاظمی

عضو کمیته علمی
استاد پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی
دکتر یدالله مهرعلی زاده

دکتر یدالله مهرعلی زاده

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید چمران

کمیته اجرایی

مهندس مجتبی نوریان

مهندس مجتبی نوریان

دبیر
عضو هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری