برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
500,000 ریال
تنها در صورتی که دانشجویانی در تمایل به دریافت گواهی دارند مبلغ دریافت خواهد شد
2
1,000,000 ریال
مبلغ مندرج در صورت درخواست گواهی دریافت خواهد شد
3
1,000,000 ریال
4
1,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.