دبیرخانه همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

به استحضار شرکت کنندگان محترم نخستین همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی رساند لطفا جهت تسهیل روند ثبت نام در آرمون و آگاهی از موارد موجود نکات زیر را مطالعه بفرمائید:

 

مراحل ثبت نام کاربران به طور کلی به شرح ذیل می باشد:
1- تکمیل فراینده های ثبت نام و بارگذاری مدارک لازم
2- پرداخت هزینه (

به شماره کارت : 5022297000084918 یا شماره حساب: 1-13733802-8100-370 به نام انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری) مندرج در سایت با توجه به نوع عضویت

3- ارسال فیش پرداختی به آدرس ایمی Ethics.urbanization@gmail.com و یا به آی دی تلگرام EthicsMozafari@ به همراه مشخصات فردی خودتان ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است که در این بخش 2 نکته بسیار مهم است:

1- هزینه صدور گواهی شرکت در همایش  1- دانشجویان 500.000 ریال    ب- شرکت کنندگان آزاد 1.000.000 ریال

2-  پژوهشگران محترم در نظر داشته باشند که دریافت گواهی منوط به شرکت در آزمونی میباشد که بعد از برگزاری همایش انجام خواهد شد.

به شماره کارت : 5022297000084918 یا شماره حساب: 1-13733802-8100-370

به نام انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری