دبیرخانه همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

به استحضار شرکت کنندگان محترم نخستین همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی رساند لطفا جهت تسهیل روند ثبت نام و آگاهی از موارد موجود موارد زیر را مطالعه بفرمائید:

مخاطب همایش کیست؟

مخاطب همایش دانشجویان سراسر کشور،اعضای محترم هیئت علمی، مسئولین، دست اندرکاران و کارکنان حوزه اخلاق در علوم و فناوری ، انجمن های علمی، موسسات و مراکز تحقیقاتی حوزه اخلاق در علوم و فناوری، و پژوهشگران و علاقه مندان به حوزه اخلاق در علوم و فناوری می باشند.

 

مراحل ثبت نام کاربران به طور کلی به شرح ذیل می باشد:
1- تکمیل فراینده های ثبت نام
2- حضور (به صورت مجازی)در همایش

لازم به ذکر است که در این بخش 2 نکته بسیار مهم است:

1- ثبت نام در همایش رایگان می باشد.

2-  پژوهشگران محترم در نظر داشته باشند که دریافت گواهی منوط به شرکت در آزمونی میباشد که بعد از برگزاری همایش انجام خواهد شد.