تمدید زمان ارسال مقالات
1399-02-18
تمدید زمان ارسال مقالات

به اطلاع پژوهشگران علاقمند به شرکت در همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی می رساند، بنا به در خواست های برخی متقاضیان و نویسندگان محترم، دبیرخانه همایش مهلت ارسال مقالات کنفرانس را تا 15 خرداد ماه تمدید نموده است. از پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال مقاله نشده اند، دعوت می شود مقالات خود را حداکثر تا تاریخ مذکور از طریق سایت همایش ارسال نمایند.