تمدید نهایی مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-11-05
تمدید نهایی مهلت ارسال چکیده مقالات

به اطلاع پژوهشگران علاقمند به شرکت در همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی می رساند، بنا به در خواست های برخی متقاضیان و نویسندگان محترم، دبیرخانه همایش مهلت ارسال چکیده مقالات کنفرانس را تا 15 بهمن ماه تمدید نموده است. از پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال چیکده مقاله نشده اند، دعوت می شود چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ مذکور از طریق سایت همایش ارسال نمایند.