اطلاعیه مهم همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
1399-03-25
اطلاعیه مهم همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

اطلاعیه مهم

باتشکر صمیمانه از شما عزیزان و استادان، پژوهشگران، دانش­وران و دانشجویان ارجمند که در فراهم ­آوری مقدمات همایش ملی "اخلاق و فرهنگ شهرنشینی" با عنوان یک واقعه علمی  همکاری قابل ستایش انجام داشته اید

 باتوجه به شرایط اخیر و جاری جامعه در اثر فراگیر شدن ویروس کووید 19  و با آرزوی سلامتی همه انسانها و بویژه هموطنان گرامی ، تصمیماتی که توسط شورای سیاستگذاری و علمی همایش اتخاذ گردیده  است جهت استحضار و استمرار همکاری ­های ارزشمند تان اعلام می­گردد:

1- برگزاری همایش به زمستان سال جاری (1399) موکول می­گردد

2- با عنایت به شرایط ویژه و لزوم مراقبت­های بهداشتی، همایش به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می­گردد.( البته  به هنگام ارائه مقالات و سخنرانی­ها در فضای مجازی ممکن است برحسب شرایط تعداد محدودی شرکت کننده حضوری داشته باشند.)

3- باتوجه به پیامدهای اجتماعی ناشی از بروز سوانح و بلایا به ویژه ویروس کووید 19 شورای سیاستگذاری و علمی درخواست دارند مطابق اصلاحات انجام شده در محورهای همایش مشارکت ­کنندگان گرامی و متناسب با هرمحور درصورت تمایل  مقاله­ ای در حوزه کرونا برای همایش در نظر گرفته و ارائه فرمایند .

4- فرصت دریافت چکیده مقالات مجددا تا 31 تیر تمدید شده و همچنین برای ارسال مقالات کامل همراهان گرامی تا 31 شهریور ماه 1399 فرصت خواهند داشت.

5- جزئیات مربوط به نحوه برگزاری همایش بصورت مجازی در اطلاعیه­های بعدی به استحضار عزیزان خواهد رسید.

6- محورها و موضوعات همایش مجددا با اضافه شدن موضوع کرونا به عنوان یک "مسئله اجتماعی" اعلام و انتظار دارد جامعه علمی و پژوهشی کشور و عزیزان همراه در این زمینه بصورت فعال دست اندرکاران همایش  رادر قالب تولید محتوا حمایت نمایند.                                                        

                                                                                                          با تشکر

                                                                                                         میرطاهر موسوی

                                                                                                  دبیر علمی همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی


محورهای همایش:

1- شهرنشینی و جنسیت: نقش زنان در ارتقاء فرهنگ(و اخلاق)شهرنشینی، زنان (حقوق و تکالیف شهروندی)، زنان حاشیه ای در متن اجتماعی شهرها، زنان و امنیت شهری، حوادث و بلایا و به ویژه کرونا و نقش زنان در مدیریت و کنترل آن، پیامدهای حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در میان زنان و.....

2- شهرنشینی وخانواده: گسترش شهرنشینی و تغییر کارکردهای خانواده(فرصت یا تهدید)، خانواده و زندگی شهری و سبک زندگی، تاثیر نهاد خانواده بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، موانع شخصیتی(و سنتی) ایرانیان در شکل گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، تاثیرات ناشی از سوانح و بلایا به ویژه کرونا در میان خانواده های شهر نشین (بویژه کودکان و زنان)، ،رابطه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی با توسعه یافتگی میان کودکان و نوجوانان و....

3- شهرنشینی و اقتصاد شهری: توسعه اقتصاد شهری و پیامدهای آن، توسعه اقتصادی؛ فقر شهری و پیامدهای زیست محیطی آن، موانع اقتصادی در شکل گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی؛ (فقر و نابرابری و آسیب های اخلاقی و اجتماعی)، پیامدهای حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در زمینه اقتصاد شهری و....

4- شهرنشینی، فضای شهری و زیبایی شناسی: هویت اجتماعی-(تاریخی و)فرهنگی در شهرسازی و معماری ایران، جایگاه هنر در بهبود کیفیت زیست شهری، بازتاب حوادث و بلایا و به ویژه کرونا بر سازمان فضای شهری و........

5- شهرنشینی و مدیریت شهری: نقش ساختار و مدیریت شهری درتوسعه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، حق بر شهر؛ نابرابری و عدالت شهری، موانع سیاسی و اجتماعی در شکل گیری اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، (نقش شهرنشینی و شورای شهر در تقویت فرهنگ دموکراسی)، (رابطه شهرنشینی و مدیریت شهری با قانونمداری و فرهنگ کار جمعی)، نقش مدیریت  شهری دربروز حوادث و بلایا و به ویژه کرونا و.....

6- شهرنشینی، مشکلات و آسیبهای اجتماعی: شرایط آنومیک(اغتشاش ارزشها) در زندگی شهری و اخلاق در ایران، آسیبهای ناشی از حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی گسترده جمعیت در شهرها، نقص زیرساخت ها، بروز و ظهور انواع آسیب ها، قانون گریزی و پیامدهای عینی آن بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، پیامدهای آسیب شناختی در حوادث و بلایا و به ویژه کرونا و....

7- شهرنشینی و تحولات تاریخی شهرها: روند تحولات شهرنشینی در ادوار تاریخی ایران(سطح بندی شهرها برحسب قدیمی،سنتی و مدرن و قواعد اخلاق شهرنشینی درآنها)، روند تحول تاریخی نظام شهری و توزیع فضایی جمعیت، پدیده شهر-روستا و پیامدهای ناشی از آن و...

8- شهرنشینی، اخلاق و رفتار شهروندی: روند شکل گیری نظام شهروندی در ایران، ارتقاء فرهنگ شهروندی و گسترش عرصه عمومی لازمه شهرنشینی نوین، سرمایه اجتماعی و کاربردهای عینی آن در اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، تاثیر ارزشها کاذب و آفت های دینی در اخلاق و رفتار شهرنشینی ،  پیامدهای حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در تغییرات رفتاری شهروندان و.....

9- شهرنشینی و مدرنیته: مدرنیته و تحول کالبدی-فضایی شهرها، پیامدهای مدرنیته ناقص بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و زیست اخلاقی (باتاکید بر ((زندگی در مجتمع  های مسکونی))، گذر، محله، اجتماعات، زیست آرام و گذران اوقات فراغت، جهانی شدن و تاثیر آن بر اخلاق و فرهنگ شهرنشینی و ...).

10- شهرنشینی، محیط زیست و پایداری شهری: توسعه شهری، رشد جمعیت و اثرات زیست محیطی ناشی از آن، (اخلاق و فرهنگ شهر نشینی، و آلودگی هوای کلان شهرها)، (...ترافیک شهری، اخلاق و رعایت مقررات)، (...مصرف زدگی، زباله و پسماند)، الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری(مصرف انرژی، منابع طبیعی، تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعی)، بازتاب حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در محیط زیست،  زیست شهری و پایداری شهری و....

11- ارائه راهکارها و الگوی کارآمد اخلاق و فرهنگ شهرنشینی: شهرنشینی شتابان ،ایران در میانه چالش شهرنشینی بدون شهرگرایی(فقدان تئوری)، آینده نگری و ارائه راهبردها و پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقاء اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، ارائه راهکارهای کارآمد در حوزه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی به هنگام بروز بحران و پسا بحران مربوط حوادث و بلایا و به ویژه کرونا و....

12- شهرنشینی، فناوری و رسانه ها: بهره گیری مناسب ازفناوری اطلاعات و نقش آن در اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، ارزیابی نقش رسانه ها و سوادرسانه ایی در آموزش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی، نقش فناوری و رسانه ها در مدیریت و کاهش حوادث و بلایا به ویژه کرونا و....

13- اخلاق حرفه ای

14-شهرنشینی، حمل و نقل و ترافیک

15-حقوق و وظایف شهروندی

16- شهر دوستدار کودک

17- سایر موضوع های مرتبط با محورهای همایش.