جگونگی ثبت نام در آزمون
1399-11-30

برای ثبت نام در آزمون باید هزینه به شماره کارت: 5022297000084918 یا شماره حساب: 1-13733802-8100-370 به نام انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناروری واریز و تصویر فیش واریزی برای ما یا ایمیل (ٍethics.urbanization@gmail.com) و یا به آی دی تلگرام (EthicsMozafari@) ارسال گردد.