تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
07 آبان 1402

به اطلاع پژوهشگران علاقمند به شرکت در همایش  اخلاق و مهاجرت نخبگان علمی در ایران امروزمی رساند، بنا به در خواست برخی از متقاضیان و نویسندگان  محترم ، دبیرخانه همایش مهلت ارسال چکیده مقالات  همایش  فوق را تا ۱۵ آذر ماه تمدید نموده است.

 از پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال چیکده مقاله نشده اند، دعوت می شود چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ مذکور از طریق سایت همایش به نشانی Congress.iranethics.ir ارسال نمایند.

مبانی نظری مهاجرت نخبگان علمی، تحلیل عوامل مهاجرت نخبگان علمی ایرانی در چهار سطح خرد، میانی، کلان و جهانی، سویه های مهاجرت نخبگان علمی ایرانی، تجربه های  زیسته مهاجران علمی ایرانی در دو سطح فردی و اجتماعی، راهبردها، سیاست ها، و برنامه های پیشنهادی محورهای اصلی این همایش است.

این همایش، ضمن تاکید بر ماهیت چندوجهی پدیده مهاجرت، در نهایت براساس جنبه اخلاقی مهاجرت، برای یافتن مناسب ترین مواجهه با این موضوع، به مطالعه راهبردهای اخلاقی که متضمن اهمیت دادن به شخصیت اخلاقی نخبگان علمی جامعه، و تامین اخلاقی ترین سازوکارها در حوزه های علمی است، می پردازد.

دکترمسعود صفایی مقدم  و مهندس مجتبی نوریان به ‌ترتیب دبیری علمی و اجرایی این رویداد علمی-فرهنگی را برعهده دارند.