راهبردهای آموزش قوانین و مقررات ترافیک برای نوجوانان در شبکه امید سیمای ج.ا.ا
کد مقاله : 1078-CONGRESS-FULL
نویسندگان:
احمد امین فرد *1، یسری قربانی واقعی2
1عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2قربانی واقعی
چکیده مقاله:
رسانه‌های جمعی، بدون شک از پدیده‌های بارز جهان معاصر به شمار می‌آید. سهم آنها در تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جامعه‌ی بشری در صد سال گذشته به حدی بوده است ، که دوران کنونی را عصر ارتباطات نامیده‌اند (سرکیسیان ، سعیدیان ، شیخ، نیکو، 1381) وسایل ارتباط جمعی هر کشور می‌تواند آیینه‌ی تمام نمای زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور باشد که وی‍ژگی اصلی آنها قدرت و شعاع عمل گسترده است ( کازنو، 1367).
تلویزیون جاذبترین و جامع ترین وسیله‌ی ارتباط جمعی به شمار می‌رود که نه تنها امکان حضور و پخش آن در همه جا بلکه ماهیت آن نیز حائز اهمیت است تا آنجا که از نظر مک لوهان تصویر تلویزیون تماشاگر را با تمام وجود به مشارکت برمی انگیزاند گویی تماشاگر صحنه تلویزیون را باچشمان خود لمس می‌کند (کازنو، 1364).
اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگسازی از رسالت های برجسته ی رسانه های ارتباط جمعی است ؛ لذا هدف اصلی این پژوهش ، ارائه راهبردهای مطلوب برای شبکه امید سیمای ج.ا.ا جهت آموزش قوانین و مقررات ترافیک برای نوجوانان با هدف ارتقاء سرمایه اجتماعی در زمینه ارتقاء فرهنگ صحیح حمل ونقل کشور است.روش انتخاب شده برای این تحقیق مصاحبه عمیق می باشد. 21 تن از اساتید و کارشناسان علوم ارتباطات، روانشناسان، جامعه‌شناسان شهری و مدیران شهری و برنامه سازان گروه های مستندساز (اجتماعی) شبکه امید سیما، کارشناسان آموزش مقررات و قوانین ترافیک ناجا افراد مورد مطالعه این تحقیق هستند. این اساتید و کارشناسان داری تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری هستند. نتیجه این تحقیق نشان داد راهبردهای رقابتی مناسب‌ترین راهبردها برای برای شبکه امید سیمای ج.ا.ا می‌باشند. در انتها راهبردهای رقابتی تدوین شده اولویت‌بندی شدند و مهمترین راهبرد این تحقیق « تولید برنامه‌های داستانی و مستند و انیمیشن اجتماعی مناسب نوجوانان در شبکه امید سیمای ج.ا.ا با استفاده از تجارب برنامه های تلویزیونی تولید شده و پخش شده در رسانه های کشورهای توسعه یافته با موضوع ترویج فرهنگ صحیح رانندگی شهروندان برای نوجوانان در سطح تراز اول جهانی در کنار استفاده از بستر فرهنگی اخلاق اسلامی در جامعه ایرانی» می باشد.
کلیدواژه ها:
راهبرد، آموزش قوانین و مقررات ترافیک ، نوجوانان، سرمایه اجتماعی ، شبکه امید سیمای جمهوری اسلامی ایران.
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است