آگهی‌نماهای شهری به مثابه رسانه هایی برای ارتقاء فرهنگ شهرنشینی
کد مقاله : 1091-CONGRESS-FULL
نویسندگان:
سید محمد حسین میرهاشمی *
دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:
چکیده
امروزه آگهی‌نماهای شهری، رسانه‌هایی مهم و تأثیرگذار محسوب می‌شوند که همین تأثیرگذاری سبب شده است که به بستری برای انتقال پیام‌های‌ گوناگون تبدیل شوند؛ پیام‌هایی که گستره آنها از کالاهای بازرگانی تا سیاست و فرهنگ را دربرمی‌گیرد و می‌بایست در هیاهو و جنب‌و‌جوش شهری، ذهن شهروندان را درگیر خود سازند.
این پیام‌ها همچنین در راستا گره‌گشایی از مشکلات خودِ شهرها بوده و به‌ویژه بر یکی از مهمترین چالش‌های شهری یعنی توسعه فرهنگ شهرنشینی متمرکز بوده‌اند. از آنجایی که مدیران و کلیه ذینفعان حوزه شهری می‌توانند با بهره‌گیری از انواع رسانه‌های مستقر در سطح شهر، اقدامات موثری در زمینه توسعه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی داشته باشد، استفاده مناسب از این رسانه‌ها می‌تواند به حل بسیاری از معضلات شهری کمک کرده و به تحقق چشم‌انداز ترسیم شده برای شهر بینجامد. در این میان، آگهی‌نماهای شهری با توجه به ویژگی‌های خاص خود، نقش ویژه‌ای می‌یابند که شناخت دقیق این ویژگی‌ها و ظرافت‌های خاص این رسانه می‌تواند کارآمدی آنها در ارتباط با مخاطب و ارنقاء فرهنگ شهرنشینی را دوچندان کند.
در این مقاله که از روش اسنادی بهره گرفته است، پیش از هرچیز به این پرسش، پاسخ داده می‌شود که چرا آگهی‌نماهای شهری، یک رسانه محسوب می‌شوند و مزیت‌های اختصاصی این رسانه در قیاس با سایر رسانه‌ها تشریح می‌شود و سپس ظرفیت‌های آن در زمینه توسعه فرهنگ شهرنشینی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. از جمله ارتقاء فرهنگ شهری از طریق آگهی‌نماها و رسانه‌های مشابه در برخی شهرهای جهان مورد اشاره قرار می‌گیرد و راهکارهایی به منظور بهره‌مندی حداکثری شهرهای مختلف کشور از ظرفیت‌های این رسانه برای ارتقاء اخلاق و فرهنگ شهرنشینی ارائه می‌شود.
کلیدواژه ها:
شهر، فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ‌سازی، رسانه، آگهی‌نما
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است